Wanneer je een chronische aandoening hebt en deze voorkomt op de chronische lijst van Borst, worden de eerste 20 behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering. Vanaf de 21e behandeling wordt deze vanuit de basisverzekering vergoed.