Het is belangrijk om kwalitatief goed werk te leveren en een plek waar je je mening kunt geven als cliënt over mijn behandeling is de website www.zorgkaartnederland.nl

Als oefentherapeut ben ik aangesloten bij de

  • landelijke vereniging voor oefentherapeuten Mensendieck zie www.vvocm.nl


  • Het landelijk netwerk voor chronische pijn


  • Officieel geregistreerd Medical Kinetics Therapist


  • Neem ik regelmatig deel aan Intracollegiaal Overleg voor Oefentherapeuten Mensendieck: IOM
  • Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici
  • Als oefentherapeut zit ik in een samenwerkingsverband voor Noord-Limburg en wel onder de volgende website: www.oefentherapeutennoordlimburg.nl.
    We zijn een netwerk van enthousiaste oefentherapeuten van Cesar en Mensendieck in Noord-Limburg. Onze kracht ligt in het individueel gericht behandelen waarbij de mens in zijn geheel wordt gezien in relatie tot zijn omgeving, uitgaand van ieders mogelijkheden. Dit is ook mogelijk in groepsverband. We streven naar samenwerking met zorgverzekeraars, artsen, praktijkondersteuners, patiëntenverenigingen en paramedici, maar zijn ook bereid tot samenwerking met scholen om adviezen te geven m.b.t. houding en beweging.