Het Netwerk Chronische Pijn is een landelijk netwerk van oefentherapeuten Cesar|Mensendieck. Zij hebben zich gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische pijn.
Alle aangesloten oefentherapeuten werken volgens een behandelwijze die is opgesteld volgens de laatste inzichten in evidence based practice en patiënt-gestuurde zorg. Hierdoor kunt u rekenen op een zorg die voor u op maat gesneden is en die zich richt op het werken naar een betere kwaliteit van leven en bewegen. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van de principes van mindfulness. Het Netwerk Chronische Pijn werkt samen met verwijzers zoals revalidatieartsen, reumatologen, revalidatiecentra en pijnpoli’s.

De behandeling gaat als volgt: gestart wordt met het in kaart brengen van de oorzaken van uw pijn, uw ervaring van de pijnklachten en hoe u hiermee omgaat. Samen met uw therapeut stelt u vervolgens haalbare doelen op. Uitgangspunt hierbij is dat u weer grip op uw klachten krijgt en uw kwaliteit van leven verbetert.
Tijdens de behandeling is uw oefentherapeut als het ware uw coach. Samen met de oefentherapeut gaat u met uw eigen doelen aan de slag. Deze doelen richten zich op het verbeteren van die vaardigheden die voor u belangrijk zijn. Voor de één betekent dit ‘normaal leven en werken’ en voor de ander ‘beter omgaan met spanningen’.

www.facebook.com/NetwerkChronischePijn