Bij het eerste bezoek aan mijn praktijk neem ik een anamnese en onderzoek af om zo het ontstaan en verloop van je klachten in kaart te brengen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek waarbij gekeken wordt naar de klacht en de beperkingen die je ondervindt.
Indien noodzakelijk kan, op verwijzing van de arts, de behandeling ook aan huis plaats vinden.
In overleg wordt een behandelplan opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met je dagelijkse activiteiten. Je wordt gestimuleerd om zelf na te denken over oplossingen, zodat je veranderingen in houding en beweging gemakkelijker eigen maakt.
Met het oefenprogramma en de adviezen die je mee krijgt, ga je thuis aan de slag. Bij ieder volgend consult word er geëvalueerd en wordt het programma waar nodig bijgesteld. Aan het einde van de behandeling volgt een rapportage die naar je huisarts/verwijzend arts wordt gestuurd.

Je bent bij mij welkom met en zonder verwijzing. Als je zonder verwijzing komt, volgt er eerst een screening. Deze screening moet aan het licht brengen of je met je klacht/hulpvraag bij de oefentherapeut inderdaad aan het juiste adres bent. Wanneer je klacht/hulpvraag niet geïndiceerd is voor oefentherapie, zal ik je adviseren alsnog naar de huisarts te gaan. Voorwaarden zijn er niet aan verbonden, dus het maakt in principe niet uit wat de zorgvraag is of wat de klachten zijn. Als je aanvullend verzekerd bent, wordt de screening standaard vergoed.