Het is belangrijk om kwalitatief goed werk te leveren en een plek waar je je mening kunt geven als cliënt over mijn behandeling is de website www.zorgkaartnederland.nl

Als oefentherapeut ben ik aangesloten bij de

 • landelijke vereniging voor oefentherapeuten Mensendieck zie www.vvocm.nl


 • Het landelijk netwerk voor chronische pijn


 • Officieel geregistreerd Medical Kinetics Therapist


 • Neem ik regelmatig deel aan Intracollegiaal Overleg voor Oefentherapeuten Mensendieck: IOM
 • Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici
 • Als oefentherapeut zit ik in een samenwerkingsverband voor Noord-Limburg en wel onder de volgende website: www.oefentherapeutennoordlimburg.nl.
  We zijn een netwerk van enthousiaste oefentherapeuten van Cesar en Mensendieck in Noord-Limburg. Onze kracht ligt in het individueel gericht behandelen waarbij de mens in zijn geheel wordt gezien in relatie tot zijn omgeving, uitgaand van ieders mogelijkheden. Dit is ook mogelijk in groepsverband. We streven naar samenwerking met zorgverzekeraars, artsen, praktijkondersteuners, patiëntenverenigingen en paramedici, maar zijn ook bereid tot samenwerking met scholen om adviezen te geven m.b.t. houding en beweging.

 


Medical Kineticsgroep in actie!

De Medical Kineticsopleiding is voor afgestudeerde oefentherapeuten toegankelijk. Medical Kinetics is een kwalitatief hoogstaand oefenprogramma dat geschikt is voor mensen met problemen aan het bewegingsapparaat en voor spanningsgerelateerde klachten. Het programma bevat allerlei mogelijkheden om de training voor iedereen zo effectief mogelijk te maken. Medical Kinetics integreert de nieuwste inzichten op het gebied van gezond bewegen.
Veel problemen met het bewegingsapparaat hebben tot gevolg dat patiënten helemaal niet meer bewegen; sporten en fitnessen zijn meestal ondoenlijk en vaak overbelastend. Medical Kinetics is dan een goed alternatief.
Medical Kinetics werkt zowel curatief als preventief. Als therapeut gebruik ik Medical Kinetics zowel individueel als in groepsverband. Om gezond en fit te blijven is het belangrijk dat je:

 • in 3 dimensies beweegt d.w.z. in alle richtingen waarbij bewegingen worden gecombineerd.
 • je spieren over hun hele bereik oefent
 • afwisselt in tempo
 • inspanning afwisselt met ontspanning
 • vooral spieren oefent die voor een goede balans en coördinatie zorgen.

Medical Kinetics in groepsverband: duur 1 uur.
Aanmelding voor een proefles is mogelijk. Gebruik hiervoor het contactformulier.

Voor meer informatie zie www.medicalkinetics.nl