klik op de afbeelding om het filmpje te starten via YouTube

Sinds kort geef ik een paar keer in de week groepsgym op de Geijsterse Hoeve, een zorgboerderij, die prachtig gelegen is.
De bedoeling hiervan is de gasten die daar komen te activeren want de meeste gasten zijn fysiek niet meer zo actief.
Er wordt gebruik gemaakt van allerlei oefenmateriaal.
Het is hartstikke leuk om te zien hoe actief mensen kunnen worden als ze maar op een leuke manier gestimuleerd worden.
Naast het feit dat men fysiek actief bezig is, bevordert het samen bezig zijn de sociale contacten onderling.

http://www.geijstersehoeve.nl/

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU) en dat de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) nu niet meer geldt. Als praktijkhouder vind ik het belangrijk dat uw privacy goed is beschermd en wil ik u hierbij laten weten dat ik zorgvuldig met uw gegevens om ga.
Wilt u hierover meer informatie dan adviseer ik u om het aangepaste privacyreglement door te lezen. Hebt u dan nog vragen, dan kunt u altijd bij mij terecht.

Op 25 juni 2017 heb ik met een aantal groepsgenoten het Master diploma ontvangen.
Een bevestiging van de ontwikkeling waar ik al jaren mee bezig ben want als het goed is blijft een mens zijn leven lang groeien.
Dat is in ieder geval wel mijn streven.
Hiermee verrijk ik mijn leven en hoop ik ook een bijdrage te mogen leveren aan de groei van anderen.

Heb je behoefte aan een persoonlijk consult of wil je meer uitleg over wat een consult inhoudt dan mag je mij altijd mailen via het contactformulier of bellen 06-48151376.

In oktober 2015 heb ik de Schroth Best Practice cursus, gegeven door dokter Hans-Rudolf Weiss [kleinzoon van grondlegster Katharina Schroth] en fysiotherapeut Jan van de Braak, met goed gevolg afgerond, waardoor ik extra technieken heb geleerd om mensen met een scoliose [of kyfose] nog adequater te kunnen behandelen.